cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Rolnik zobowiązany jest do prowadzenia zapisów w rejestrze działań rolnośrodowiskowych odnośnie nawożenia w całym gospodarstwie (czyli również na działkach, które dokupił po wejściu do programu i do których nie otrzymuje płatności rolnośrodowiskowej).
Czy w związku z tym powinien on posiadać  badania gleby dla nowych działek i zawrzeć te działki w planie nawozowym? (działki bez płatności RŚ)

Czy nie ma opisanej wyżej potrzeby i obowiązuje tu jedynie wymóg nie przekraczania dawki azotu?

 

Na dokupione działki rolnik powinien też mieć badanie gleby i zrobiony plan nawozowy pomimo, że nie otrzymuje płatności.
§ 10. Płatność rolnośrodowiskowa w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1)    pkt 1 - jest przyznawana, jeżeli pakiet ten jest realizowany na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
Oznacza to że zasady nawożenia stosuje się w całym gospodarstwie.

B.Sazońska