cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Jeżeli rolnik posiada plan rolnośrodowiskowy w zakresie pakietów 3.1.2. od 2013 roku czy w roku 2014 miał prawo dołożenia pakietu 5.1 na tych samych działkach bez utraty płatności za 2013r

IŚlaska

/

Jeżeli rolnik realizuje pakiet 3 Programu rolnośrodowiskowego "Ekstensywne trwałe użytki zielone",  to w 2014 r. nie ma możliwości zmiany tego pakietu na pakiet 5. 
Możliwość dokonania takiej zmiany w ostatnich latach dotyczyła tylko rolników rozpoczynających realizację Programu w 2012 r., którzy w 2013 r. mogli zmienić pakiet 3. na pakiet 5. 
Bożena Krześniak
CDR Brwinów