cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Czy nie będąc rolnikiem, ale posiadając uprawy mogę starać się o dotacje?

Odpowiedź

TAK.

Musi Pan posiadać/zgłosić co najmniej 1 ha użytków rolnych będąc ich właścicielem lub dzierżawcą/użytkownikiem i złożyć wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego producenta i wniosek o płatności obszarowe. Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.           

I.     Gradka

CDR O/Radom