cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry.
   Nie wiem czy zagadnienie przedstawione poniżej przeze mnie było przedmiotem pytań ,,forumowiczów"...jakkolwiek by nie było, prosiłbym o odpowiedź na poniższe kwestie albo o przekierowanie mnie na właściwy wątek forum, jeśli powielam temat.
  W roku 2014 chcę zgłosić do płatności obszarowych grunty, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako łąki trwałe i pastwiska trwałe. Wcześniej grunty te nie były zgłaszane do płatności obszarowych. Rok 2014 byłby pierwszym rokiem ich zgłoszenia. Mimo ich formalnego statusu grunty te były od ok. 15 lat użytkowane w sposób typowy gruntom ornym, tzn. co roku były obsiewane zbożem, prowadzony był płodozmian, wszelkie prace polowe.
    Od 2014 chciałbym utrzymać faktyczny rodzaj ich użytkowania rolniczego, tzn. z przeznaczeniem na uprawę zbóż, ewentualnie strączkowych i jednocześnie zgłosić je do płatności obszarowych- JPO,UPO, ONW,ewentualnie ST. Stąd moje pytanie. Czy jest to możliwe, bez konieczności przekwalifikowania tych gruntów z łąk i pastwisk trwałych w grunt orny? Czy ewentualnie, jeśli byłaby konieczność formalnoprawnego przekształcenia, to w trybie przepisów jakich aktów prawnych miałoby się to odbyć?
 Z góry dziękuję za odpowiedź, jednocześnie wyrażając uznanie i szacunek za poziom trafności i fachowości wcześniej uzyskanych od Państwa odpowiedzi.
Pozdrawiam 
Piotr

Do płatności obszarowych należy zgłosić aktualne użytkowanie a nie to co jest w wypisie z ewidencji gruntów tzn jeśli w ewidencji jest łąka a rolnik użytkuje jako grunt orny to należy zgłosić grunt orny, tym bardziej że wcześniej były zgłaszane jako grunty orne.
Barbara Sazońska