cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne, a prócz tego pracuję zawodowo, mąż jest już emerytem. Chcielibyśmy skorzystać z pomocy na dofinansowanie działalności poza rolniczej. Czy jest taka możliwość jeżeli nie jesteśmy płatnikami krus Ubezpieczenie w ZUS, pozwala ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.Uzyskanie pomocy wiąże się tu z utworzeniem nowych miejsc pracy, możliwe jest również „samozatrudnienie”. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:- podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,- jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,- nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

- realizacja inwestycji oraz miejsce zamieszkania inwestora znajduje się w miejscowości liczącej mniej niż 5 tys. mieszkańców

.Andrzej Sliwa