cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

witam,
Wraz z żoną posiadamy w Beskidzie Suskim domek, lokalizacja jest tak wyjątkowa, że zainwestowaliśmy tam w działki rolne i budowlane.  posiadamy 2.4 ha powierzchni ziemi, całoroczny dom, i rozpoczynamy w 2010  budowę drugiego całorocznego budynku (wraz z bud. gospodarczo -  administracyjnym) na jednej z działek z myślą o wynajmie.  oczywiście nie jest to agroturystyka ale proszę o informacje czy na takie
 przedsięwzięcie możemy starać sie o wsparcie z funduszy unijnych.  prowadzimy wypożyczalnie samochodów przyczep quadow i paintbala -   planujemy w tej lokalizacji stworzyć pole do gry w paintbal, chcemy w  przyszłości wynajem domków połączyć właśnie z oferta wynajmu sprzętu w  naszej firmie.


Odpowiedź

Mam za mało informacji od Pana by móc szczegółowo odpowiedzieć.

Może się Pan  ubiegać o dotację z funduszy UE PROW 2007-2013 z Działania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oczywiście po spełnieniu stawianych tam wymagań.

Różnicowanie dotyczy wnioskodawców prowadzących gospodarstwa rolne, otrzymujących dopłaty bezpośrednie, ubezpieczonych w KRUS (rolników i domowników). Dotacja do 100 tys. zł na jednego wnioskodawcę.

Mikroprzedsiębiorstwa – nie dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS i podlegających temu ubezpieczeniu, operacja jest związana tworzeniem nowych miejsc pracy. Dotacja do 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę.

Ponadto w obydwu działaniach: wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i operacja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

Pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym (w miarę dostępnych środków i po ogłoszeniu naboru)  ARiMR.

Po szczegóły odsyłam na stronę: www.arimr.gov.pl, gdzie omówione są wymienione działania wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i wzorami dokumentów.

Druga możliwość dotycząca tych działań: proszę się zorientować czy na Pana terenie działa Lokalna Grupa Działania i czy w Lokalnej Strategii Rozwoju zawarte zostało wspieranie tego typu przedsięwzięć?.

W niektórych sytuacjach jest możliwość pozyskania środków z dwóch źródeł, oczywiście za każdym razem na inne przedsięwzięcie.

             

I.     Gradka

CDR O/Radom