cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

Chcę założyć firmę i uzyskać fundusze z Urzędu Pracy (nie z PO KL) na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości19000 w październiku, w tym samym czasie chcę złożyć wniosek do LGD na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" na rozwój mojej jednoosobowej firmy. CZY MOŻLIWE JEST PRZYZNANIE MI POMOCY Z PROW GDY WCZEŚNIEJ POZYSKAM FUNDUSZE Z URZĘDU PRACY I CZY NA ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI NADAL WCHODZI W GRĘ SAMOZATRUDNIENIE TAK JAK W PRZYPADKU JEJ TWORZENIA.

 

 Uzyskanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 z Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", uwarunkowane jest stworzeniem nowych miejsc pracy. Podjęcie działalności gospodarczej po uzyskaniu pomocy z Urzędu Pracy spowoduje, że miejsce pracy  już zostanie utworzone (samozatrudnienie). Ubieganie się o dofinansowanie w ramach PROW możliwe będzie, pod warunkiem stworzenia kolejnych miejsc pracy.

Ponadto w obydwu przypadkach należy wyraźnie rozgraniczyć zakresy przedsięwzięć, ponieważ nie wolno dofinansować z różnych środków publicznych tego samego przedsięwzięcia.

A.    Śliwa