cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem już u kresu wytrzymałości, nie mogę się niczego konkretnego
 dowiedzieć,a zapisałam się na kilka forum może u was wreszcie ktoś mi
 pomoże: Od trzech lat mieszkam na wsi posiadam 5 hektarów ziemi i trzy koniki.
 oboje z mężem pracujemy zawodowo, ale chcemy założyć małą agroturystykę
 z nauką jazdy i potrzebujemy pieniędzy z UE. nie jest to jednak takie
 poste nie możemy zwolnić się z pracy, bo nie mamy pewności czy się
 utrzymamy prowadząc agroturystykę. To chyba zrozumiałe, że boimy się
 rzucić pracę i podjąć takie ryzyko ( mamy dwoje dzieci na utrzymaniu)
 pobieramy dofinansowanie obszarowe, bo uprawiamy ziemię a mimo to nie
 jesteśmy rolnikami jak to możliwe? Chciałabym płacić KRUS, ale jak to
 zrobić nie zwalniając się z pracy zawodowej, Pracuje 19 lat i jestem po
 studiach.Czy może mi ktoś wreszcie pomóc jak mam zostać rolnikiem?

Odpowiedż
W Polsce nie ma jednej definicji rolnika, ale kilka definicji właściwych dla
różnych przepisów.
Z przedstawionego opisu wynika, że spełniacie Państwo podstawowe kryteria
dotyczące gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym, co z
punktu widzenia planowanej działalności agroturystycznej skutkuje objęciem
dochodów z tytułu wynajmu pokoi gościnnych o ile ich liczba nie przekracza 5
całkowitym zwolnieniem podatkowym. Inaczej wygląda sytuacja ubezpieczeń
społecznych; z ubezpieczenia w KRUS mogą korzystać osoby utrzymujące się  z
gospodarstwa rolnego jako wyłącznego źródła utrzymania lub rolnicy,
rozpoczynający działalność godpodarczą na własny rachunek nieprzerwanie
ubezpieczni w KRUS przez okres min. 3 lat, pod warunkiem, że kwota należnego
podatku z tej działalności nie przekracza określonego prawem limitu.
Tak więc prawo nie przewiduje ubezpieczenia w KRUS dla osób pracujących "na
etacie".
Nie posiadając ubezpieczenia w KRUS jesteście Państwo wykluczeni z
możliwości uzyskania wsparcia finasowego na rozwój agroturystyki w działaniu
pn. "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Nie ma
natomiast przeszkód w staraniu się o dotację w ramach działania "Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw". Kwoty możliwej dotacji są tu nawet wyższe,
jednak warunkiem jest założenie działalności gospodarczej (co skutkuje
brakiem wspomnianego wcześniej zwolnienia podatkowego) oraz zatrudnienie
min. 1 pracownika (samozadrudnienie nie wchodzi w rachubę). Pani list
wskazuje, że planowana działność musi być rozwijana jako działalność
gospodarcza, a zatem warunki programu wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw nie
powinny stanowić dla Państwa ograniczenia by sięgnąć po dotację.
Istnieje jeszcze możliwość skorzystania z dofinasowania na agroturystykę
tzw. małych projektów  w ramach programu LEADER, o ile planowana inwestycja
znajduje sie na terenie Lokalnej Grupy Działania i jest zgodna z założeniami
Lokalnej Strategii Rozwoju.
Po szczegółową pomoc w sprawie wyboru właściwej formy działalności i
wsparcia proszę zrwrócić się do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.Wykaz Ośrodków znajdzie Pani na naszej stronie
www.cdr.gov.pl .

Elżbieta Dziasek
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich