cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem mieszkańcem wsi w woj. śląskim, powiat będziński. Mam gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 2 ha. Poza uprawą tego gruntu jestem osobą zatrudnioną, jednak chciałabym podjąć działalność pozarolniczą na własny rachunek. Czy w tej sytuacji mogę się starać o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia.

 

Odpowiedź

Mam za mało informacji od Pana by móc szczegółowo odpowiedzieć.

Może się Pan ubiegać o dotację z funduszy UE PROW 2007-2013 z Działania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oczywiście po spełnieniu stawianych tam wymagań.

Różnicowanie dotyczy wnioskodawców prowadzących gospodarstwa rolne, otrzymujących dopłaty bezpośrednie, ubezpieczonych w KRUS (rolników i domowników). Dotacja do 100 tys. zł na jednego wnioskodawcę.

Mikroprzedsiębiorstwa – nie dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS i podlegających temu ubezpieczeniu, operacja jest związana tworzeniem nowych miejsc pracy. Dotacja do 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę.

Ponadto w obydwu działaniach: wnioskodawca (jako osoba fizyczna) ma miejsce zamieszkania i operacja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym ARiMR (w miarę dostępnych środków i po ogłoszeniu naboru).

Po szczegóły odsyłam na stronę: www.arimr.gov.pl, gdzie omówione są wymienione działania wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i wzorami dokumentów.

Druga możliwość dotycząca tych działań: proszę się zorientować czy na Pana terenie działa Lokalna Grupa Działania i czy w Lokalnej Strategii Rozwoju zawarte zostało wspieranie planowanych przez Pana przedsięwzięć?.

W niektórych sytuacjach jest możliwość pozyskania środków z dwóch źródeł, oczywiście za każdym razem na inne przedsięwzięcie.

             

I.     Gradka

CDR O/Radom