cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Woj. zachodniopomorskie

Chciałbym złożyć wniosek z działania Różnicowanie działalności na agroturystykę, czy remont i adaptacja budynku gospodarczego (obora) będzie kosztem kwalifikowanym, mam zamiar urządzić tam 3 lub 4 pokoje z zapleczem na działalność agroturystyczną.

Proszę o odpowiedź

Pozdrawiam

Odpowiedź

W ramach działalności agroturystycznej można remontować, adaptować i modernizować  tylko i wyłącznie budynki mieszkalne już istniejące.

Budynek obory nie może w ramach kosztów kwalifikowanych być przeznaczony na pokoje mieszkalne, ale może być elementem inwestycji agroturystycznej np. w zakresie pomieszczeń pozostałych – zaplecza działalności agroturystycznej.

W przypadku inwestycji związanej z tworzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi dla turystów w budynkach innych niż mieszkalne – następuje zmiana definicji działalności z „agroturystycznej: na „usługi turystyczne” co wiąże się z innymi uwarunkowaniami prawnymi  względem prowadzenia działalności gospodarczej i urzędu skarbowego w stosunku do działalności agroturystycznej, która jest z tego zwolniona.

             

I.     Gradka

CDR O/Radom