cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie, chciałam zapytać o dotacje na postawienie 2 domków letniskowych.

Posiadam działkę 13 a na której mam swój dom jednorodzinny.

Działka jest bardzo atrakcyjna położona w Posadzie Górnej (wieś) blisko uzdrowiska Rymanów Zdrój (podkarpackie) ok 1 km pieszo do centrum uzdrowiska.

Jestem rolnikiem, posiadam 1hektar 40 arów, opłacam składkę KRUS.

Czy jest jakaś możliwość o ewentualne dofinansowanie na wspomniane w/w domki?

Wiem, że projekt o dofinansowanie z Unii Europejskiej 2007/2013 na pomoc w rozwijani mikroprzedsiębiorstw chyba sie już kończy.

Czy mam jakąś inna możliwość i czy w mojej sytuacji będzie to możliwe?

Odpowiedź

Pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym ARiMR – jeśli zostanie ogłoszony nabór wniosków!

Może się Pani ubiegać o dotację z Działania – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” spełniając jednocześnie m.in. takie wymogi:

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i inwestycja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

-  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych tj. do 100 tys. zł (w okresie trwania programu) na jednego wnioskodawcę (każdego który spełni warunki) z gospodarstwa.

Druga możliwość dotyczy programu LEADER i działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: proszę się zorientować czy na Pana terenie działa Lokalna Grupa Działania i czy ma środki i kiedy planuje ogłoszenie naboru wniosków, gdyż przez LGD też można się ubiegać o wsparcie na dofinansowanie działalności pozarolniczej.

Czyli w niektórych sytuacjach jest możliwość pozyskania środków z dwóch źródeł, oczywiście za każdym razem na inne przedsięwzięcie.

Jeśli Pan nie spełnia wymogów tego działania może Pan się ubiegać o dotację z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” a być może również w ramach tzw. „Małych projektów” (także przez LGD) czego nie mogę jednoznacznie stwierdzić na podstawie treści zawartych w pytaniu.

             

I.     Gradka

CDR O/Radom