cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Mam pytanie odnośnie dofinansowania do domków letniskowych. Jestem ubezpieczona w KRUS-ie, w lutym minie rok. Słyszałam o dofinansowaniach dla rolników do agroturystyki. Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwe dofinansowanie do domków letniskowych (domki bez fundamentów, na słupach)? Jestem zainteresowana dofinansowaniem dla rolników prowadzących agroturystykę jako dodatkowe źródło utrzymania nie opłacających składek  w ZUS-ie.

Bardzo proszę o odpowiedź.

Joanna, woj. małopolskie

Odpowiedź

W przypadku inwestycji związanej z tworzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi dla turystów w budynkach innych niż mieszkalne – następuje zmiana definicji działalności z „agroturystycznej: na „usługi turystyczne” co wiąże się z innymi uwarunkowaniami prawnymi  względem prowadzenia działalności gospodarczej i urzędu skarbowego w stosunku do działalności agroturystycznej, która jest z tego zwolniona.

Pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym ARiMR – jeśli zostanie ogłoszony nabór wniosków!

Może się Pani ubiegać o dotację z Działania – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” spełniając jednocześnie m.in. takie wymogi:

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i inwestycja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

-  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych tj. do 100 tys. zł (w okresie trwania programu) na jednego wnioskodawcę (każdego który spełni warunki) z gospodarstwa.

Druga możliwość dotyczy programu LEADER i działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: proszę się zorientować czy na Pana terenie działa Lokalna Grupa Działania i czy ma środki i kiedy planuje ogłoszenie naboru wniosków, gdyż przez LGD też można się ubiegać o wsparcie na dofinansowanie działalności pozarolniczej.

Czyli w niektórych sytuacjach jest możliwość pozyskania środków z dwóch źródeł, oczywiście za każdym razem na inne przedsięwzięcie.

Jeśli Pani nie spełnia wymogów tego działania może Pan się ubiegać o dotację z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” a być może również w ramach tzw. „Małych projektów” (także przez LGD) czego nie mogę jednoznacznie stwierdzić na podstawie treści zawartych w pytaniu.

             

I.     Gradka

CDR O/Radom