cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.Prowadze małe  gospodarstwo rolne w woj.Lubelskim mieszkam i zameldowany jestem w Warszawie.Rozwoże ziemniaki czasm inne uprawy w małych porcjach bezpośrednio po mieszkańcach Warszawy.Nadchodzi konieczność zmiany samochodu.Czy do takiej działalności jest możliwość zdobycia dopłaty do samochodu dostawczego? I drugie pytanie:czy mógłby to być samochód chłodnia(lub dotacja na zainstalowanie chłodni na posiadanym samochodzie) pozwoliłoby to w sezonie letnim dostarczać owoce miękkie?

Planowana przez Pana działalność mogłaby zmieścić się w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

Z podanych przez Pana  informacji wynika, że nie może Pan ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ nie spełnia Pan podstawowego kryterium zamieszkania. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. określające kryteria dostępu mówi między innymi że:

$ 2. O pomoc może ubiegać się rolnik ….. który:

- jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do (to kryterium

> gminy wiejskiej lub

> gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

> gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy.

 

A.    Śliwa