cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,
 mam nadzieje, że dobrze adresuje moje pytanie. Jestem na rencie z KRUS, 
posiadam działkę na terenach wiejskich, jednakże nie jestem mieszkanką 
gminy należącej do LGD. Na tejże działce w ramach działania różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej chciałabym otworzyć warsztat. Gmina 
niestety nie wyraża zgody na tą działalność w tej okolicy.
 Proszę o informację, czy mogę w zaistniałej sytuacji skorzystać z tego 
działania jeśli wydzierżawiłabym działkę w innej miejscowości gminy 
należącej do LGD. Czy mój meldunek nie przeszkadzałby? Czy umowa dzierżawy 
działki byłaby wystarczająca, czy jest wymagamy okres dzierżawy?
 Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie.
 Iwona

ODPOWIEDŹ

Całość zagadnień związanych z interesującym Panią tematem, reguluje „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

Powołując się na wymieniony dokument (zacytuję istotne fragmenty), należy zauważyć, że:

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik … który: między innymi
- jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
-nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej …
- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy,
- jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

Wynika z powyższego, że nie musi Pani zamieszkiwać w miejscu realizacji inwestycji, a tylko być mieszkanką terenów wiejskich.

Ponadto powód przyznania renty jest w tym przypadku istotny.

Należy być rolnikiem, posiadać gospodarstwo rolne, posiadanie działki jeszcze o tym nie świadczy.

Realizacja inwestycji na gruntach dzierżawionych jest w przypadku tego działania dopuszczalna, po spełnieniu wymogu uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

Korzystanie z przedmiotowego działania realizowanego poprzez LGD, wymaga dodatkowo spełnienia warunków, jakie zawierają zasady udzielania wsparcia przez konkretną LGD.

Aby w pełni zaspokoić Pani oczekiwania i udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi, należałoby uzyskać zdecydowanie więcej informacji od Pani. Proponuję nawiązać kontakt z Doradcą Ośrodka Doradztwa Rolniczego, działającym na lokalnym terenie, z pewnością będzie on w stanie udzielić odpowiedzi na Pani wątpliwości.

 

A. Śliwa