cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam
Moja żona od kilku lat jest ubezpieczona w KRUS . Posiadamy praktycznie minimalne ,wg wymagań , grunty rolne, które nie przynoszą  dochodów umożliwiających utrzymanie rodziny. W związku z tym żona ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą o charakterze Usług krawieckich ,pracowni krawieckiej , hafciarstwa oraz usług z tym związanych i jeżeli to jest możliwe skorzystać z możliwości uzyskania dotacji na założenie takiej działalności .W tym wypadku mam pytanie
- jaka jest kolej rzeczy i co należy zrobić aby móc złożyć taki wniosek : - Czy najpierw zakładamy firmę a potem składamy wniosek do ARIMR, jeżeli tak to jakie są terminy  składania wniosków  ? - Czy robimy to jednocześnie ( założenie firmy i od razu wniosek )? - Czy charakter firmy ,opodatkowanie ( Zasady ogólne lub ryczałtowane) , mają znaczenie przy składaniu wniosku ? - W jakim terminie należy złożyć wniosek ? - W jaki sposób następuje uzyskanie dotacji - czy żona najpierw sama inwestuje (zakłada firmę, kupuje sprzęty ,maszyny, urządzenia ) czy też następuje to po uzyskaniu dotacji w formie rozliczenia na podstawie zakupu i faktur ?
Informacje pomocne
Żona lat 34 Mieszkaniec wsi  w gminie Strumień ,powiat Cieszyn ,woj.śląskie Podlega pod ARIMR Międzyświeć

W tym konkretnym przypadku można ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW na lata 2007-2013.

Termin ”założenia firmy” nie jest w tym przypadku istotny. Najpóźniej firmę można zarejestrować przed dniem złożenia wniosku o wypłatę pomocy. Kolejność „przykładowa” działań jest następująca:

-        - Zbilansowanie potrzeb inwestycyjnych.

-        - Przygotowanie analizy rynku na produkty - należy zastanowić się nad realną możliwością zbytu i utrzymania się na rynku.

-        Przygotować niezbędną dokumentację -Ekonomiczny Plan Operacji oraz Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

-        Przygotowaną dokumentację należy złożyć w ARiMR oddział Regionalny.

-        Po pozytywnym przejściu procedury sprawdzania i oceny wniosku następuje podpisanie umowy o przyznanie pomocy.

-        Oficjalnie można rozpocząć realizację przedsięwzięcia (ponosić koszty). W przypadku podpisania umowy, koszty poniesione wcześniej jednak po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy zaliczone są do kosztów kwalifikowanych, czyli realizację można rozpocząć nie wcześniej niż w następnym dniu po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy. Inwestycję finansuje się ze środków własnych, ewentualnie przy pomocy kredytu komercyjnego.

-        Po zakończeniu inwestycji należy przygotować „wniosek o płatność” wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć w ARiMR.

-        Po pozytywnym przejściu procedur kontrolnych następuje podpisanie „umowy o płatność”.

-        Po tym fakcie w terminie około miesiąca następuje przelanie dotacji na konto wnioskodawcy.

W przypadku np. konieczności inwestycji budowlanych wymagana jest dokumentacja zgodna z wymogami prawa w tym zakresie. Nie ma natomiast znaczenia forma opodatkowania.

W chwili obecnej ciągle trwa nabór wniosków na przedmiotowe działanie.

 

Andrzej Śliwa