cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Witam Rozmawiałem z Panem telefonicznie i chciałbym prosić o poradę, czy mogę dostać jakiekolwiek dotacje ze środków regionalnych, unijnych czy jakichkolwiek na rozwinięcie hodowli ślimaka jadalnego, którego głównym odbiorcą jest rynek francuski.

Do tej pory mam niewielką hodowlę (dzierżawię grunt). Produkuję małe ilości dla polskiego odbiorcy, który exportuje towar na rynek francuski. Nadmieniam, że jestem osobą zatrudnioną w firmie a hodowla ślimaka do tej pory była dla mnie typowym dorabianiem sobie. Jednak mam już doświadczenie i praktykę i chciałbym otworzyć własną firmę (gospodarstwo rolne o profilu hodowli ślimaka jadalnego), mam zbyt i brakuje mi tylko funduszy na stworzenie profesjonalnego gospodarstwa produkującego ślimaka. Jako właściciel będę z pewnością potrzebował pracowników, zatem może fundusze na stworzenie miejsca pracy będą wchodziły w grę. Proszę bardzo o pomoc i poradę z jakich funduszy mógłbym skorzystać i jakiej wysokości aby ruszyć z produkcją od przyszłego roku - 2015.

Z poważaniem:     Bogdan Szewczuk.

Odpowiedź

Wymieniona przez Panią działalność nie była objęta wsparciem w ramach PROW 2007-2013 w działaniach inwestycyjnych w zakresie rolnictwa (produkcji roślinnej i zwierzęcej), choć hodowla ślimaków jest działalnością rolniczą.

Regulował to następujący akt prawny:

„USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”, gdzie zostały wymienione gatunki zwierząt  gospodarskich wspieranych w ramach programu.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zwierzęta gospodarskie:

a) koniowate – zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus)i osioł (Equus asinus),

b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus),

c) jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,

d) drób, e) świnie (Sus scrofa), f) owce (Ovis aries), g) kozy (Capra hircus),

h) pszczołę miodną (Apis mellifera), i) zwierzęta futerkowe;

2) drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus);

3) zwierzęta futerkowe – lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa polarnego (Alopex lagopus), norkę amerykańską (Mustela vison), tchórza (Mustela putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nutrię (Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla lanigera) i królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego;

 

Nie wiem jaki zapis będzie w nowym programie PROW 2014-2020?

Natomiast nie może Pan skorzystać z działań np. związanych z przedsiębiorczością bo to jest działalność rolnicza!

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom