cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Posiadam gospodarstwo rolne o pow 35 ha. Chciałabym dodatkowo otworzyć firmę pozarolniczą, remontowo-budowlaną z możliwością zatrudnienia ludzi do pracy. Proszę o udzielenie mi informacji czy; jest możliwość uzyskania pomocy finansowej ze środków UE, gdzie kierować pierwsze kroki, jakie potrzebne dokumenty. Proszę o jak najwięcej możliwych informacji. DZIĘKUJĘ

Udzielenie wsparcia na inwestycję w ramach działania 312 – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” uzależnione jest między innymi od ubezpieczenia. Nie może się ubiegać o dofinansowanie osoba podlegająca ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS.

Istnieje natomiast możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W ramach tego działania, o pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik, który między innymi:

- jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

- nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej,

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

            Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku, do pobrania np. ze strony: http://www.arimr.gov.pl/pliki/84/0/0/R.pdf, oraz Rozporządzeniu wprowadzającym zmiany do ww. Rozporządzenia, do pobrania np. ze strony: http://www.arimr.gov.pl/pliki/84/0/0/Rn.pdf.

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronach ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=50&id1=24&idpage=1.

 

Andrzej Śliwa