cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Prowadzimy działalność gospodarczą we wsi Staniątki woj. Małopolskie.

Zamierzamy poszerzyć naszą firmę o część produkcyjną (suszenie warzyw oraz ich konfekcjonowanie) oraz część dotychczasową w zakresie informatyzacji firmy.

W zakresie pierwszej części zamierzamy zbudować budynek produkcyjny, w drugim przypadku zamierzamy zakupić sprzęt komputerowy (w tym serwer).

Zastanawiam się czy nadal istnieje szansa na uzyskanie wsparcia w ramach np. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

Z treści zapytania nie wynika jednoznacznie jaką działalność Pan prowadzi?, ale jeśli chodzi o Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw to:

pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym ARiMR (w roku 2010 nie ma już takiej możliwości, gdyż wnioski były przyjmowane i nabór został zamknięty).

druga możliwość dotycząca tego działania: proszę się zorientować czy w gminie w której Pan zamieszkuje/prowadzi działalność, działa Lokalna Grupa Działania i czy w Lokalnej Strategii Rozwoju zawarte zostało wspieranie tego typu przedsięwzięć. LGD same decydują kiedy uruchamiają nabory wniosków na wybrane przez siebie działania i może istnieje taka możliwość?.

I.Gradka

CDR O/Radom