cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam serdecznie.
Wraz z żoną przeprowadziliśmy się na wieś w woj. zachodniopomorskim i w związku z tym chcielibyśmy założyć ekologiczną fermę. Ponieważ ani ja, ani żona nie jesteśmy rolnikami (wykształcenie w całkiem innej dziedzinie) i nie posiadamy 1 ha ziemi w jaki sposób możemy rozpocząć nasze przedsięwzięcie?
Jako "nie rolnicy", nie możemy korzystać z preferencyjnych kredytów, a program dla młoego rolnika z uwagi na określone warunki (10,51 ha ziemi) ucina nam drogę. Mimo wielkich chęci nie jesteśmy w stanie zdobyć potrzebnego zaplecza finansowego do zrealizowania naszych planów bez dopłat i środków UE. Czy możemy spróbować z mikroprzedsiębiorstwem dając 1 miejsce pracy?
Bardzo prosimy o pomoc.
Z wyrazami szcunku Mariusz

 

Witam

Z tekstu nie wynika, uruchomienie jakiego rodzaju działalności Pana interesuje. Podm więc ogóle zasady – wyciąg z przepisów.

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca w zakresie:

ü      określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania 312, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty, albo,

ü      wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

Zakres działalności o którym mowa w Załączniku nr 1 do rozporządzenia jest bardzo obszerny a główne dziedziny wymieniono poniżej. Nie obejmuje on jednak podstawowej produkcji rolnej – gospodarstwo rolne.

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem  mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

          usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

          usług dla ludności,

          sprzedaży hurtowej i detalicznej,

          rzemiosła lub rękodzielnictwa,

          robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

          usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

          usług transportowych,

          usług komunalnych,

          przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

          magazynowania lub przechowywania towarów,

          wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

          rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

A. Śliwa