cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Planuję budowę 2 domków letniskowych cało rocznych.
 Teren wiejski 4 km od miasteczka Ustrzyk Dolnych.Woj. podkarpackie 11 000 
mieszkańców
 Posiadam działkę 90 arów i 2 koniki.
 Mam 10.000zł wkładu własnego,czy mógł bym dostać dofinansowanie
 
Witam
Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że mógłby Pan starać się o
dofinansowanie w ramach PROW Działanie 312 "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw".
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że dofinansowanie stanowi refundację
poniesionych kosztów. Istnieje możliwość ubiegania sie o zaliczkę, na poczet
przyszłej refundacji, jednak nigdy nie uzyskuje się środków finansowych na
realizację całości przedsięwzięcia.

A. Śliwa
CDR O/Radom
0 48 365 69 33