cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Chcemy z mężem zakupić działkę i postawić na niej dom weselny z terenem rekreacyjnym, kilkoma pokojami gościnnymi oraz funkcją mieszkalną dla nas. Nie jesteśmy rolnikami, pracujemy w prywatnych firmach na zwykłym etacie. Czy mamy szansę na dofinansowanie ze środków unijnych? W którym momencie składa się wniosek o dofinansowanie, przed zakupem działki, przed budową czegokolwiek na działce czy może po wybudowaniu?

Oczywiście jest możliwość uzyskania dofinansowania na tego rodzaju przedsięwzięcie, jednak są do spełnienia różne warunki.

Możliwość dofinansowania istnieje w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na lata 2007-2013. Zakres przedsięwzięcia jednak musi zostać ograniczony do sfery działalności gospodarczej, nie można dofinansować prywatnych, mieszkalnych części. Stanowią one koszty tzw. niekwalifikowane. Możliwość dofinansowania części mieszkalnej istnieje w przypadku uruchamiania agroturystyki lub miejsc noclegowych na wynajem.

Kolejność postępowania to w skrócie:

- Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,

- Podpisanie umowy z ARiMR na realizację zadania,

- Przeprowadzenie inwestycji,

- Złożenie wniosku o płatność,

- Uzyskana refundacja.

W chwili obecnej nie ma możliwości złożenia wniosku, ponieważ nabór na ten rok został zakończony, kolejny nabór prawdopodobnie zostanie ogłoszony w 2010 roku.

A.Śliwa CDR O/Radom