cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mikroprzedsiębiorstwa

 

Dzień Dobry

Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW 2007-2013.

Jak sprawa wygląda odnośnie ubezpieczenia w KRUS. Czy można było być wcześniej ubezpieczonym w KRUS?

Odpowiedź:

Tak.

Natomiast w chwili składania wniosku przedstawiamy zaświadczenie o tym, że nie podlegamy KRUS, lub podlegamy ZUS.

 

i czy osoba musiała być koniecznie zameldowana na pobyt stały, czy np. może ta osoba być zameldowana na pobyt czasowy?

 

Odpowiedź:

Tak.

Może (mogło) to być zameldowanie na pobyt czasowy (przedstawiamy stosowne zaświadczenie z urzędu.

 

I.      Gradka CDR O/Radom