cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Mam pytanie odnośnie działania "Odnowa i rozwój wsi", a mianowicie czy
 słowo gmina ma te samo znaczenie co miejscowość. Czy zatem gmina w danym
 okresie realizacji Programu może złożyć tylko 1 wniosek o przyznanie
 pomocy na wartość np. 500 tys. pomocy?
Nie,  gmina to nie to samo co miejscowość.Nie, gmina jak każdy z
uprawnionych  wnioskodawców (gmina, instytucja kultury, dla której
organizatorem jest jst, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe
i kościoły) może złożyć jeden wniosek  o przyznanie pomocy,bezpośrednio do
Samorzadu Województwa.
Jeżeli na obszarze gminy realizowana jest LSR i  LGD ogłosi konkurs na
projekty z zakresu działania Odnowa i rozwój wsi beneficjenci tego działania
( gmina, organizacje pożytku publicznego, jednostki organizacyje gminy np
dom kultury itp) mogą  złożyć kolejne wnioski, na realizację innych
projektów,.za pośrednictwem LGD.Jest tak dlatego, iż projekty spełniające
wymagania działania Odnowa i rozwój
wsi, realizowane w ramach LSR  są finansowane z działania 4.1 "Wdrażanie LSR
osi 4 Leader. Jednak
projekty składane za pośrednictwem LGD muszą dodatkowo być zgodne z LSR,
spełniać
lokalne kryteria wyboru i być wybrane przez organ decyzyjny LGD do
realizacji. czyli gmina jako instytucja w latach 2007 - 2013 może złożyć co
najmniej dwa wnioski jeden bezpośrednio do SW drugi za pośrednictwem LGD. W
przypadku składania wniosku przez LGD nie obowiązuje ranking ustalany (na
podstawie rozp.) przez SW, a lista rankingowa ustalona przez LGD.
pozdrawiam
Jadwiga Nowakowska