cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

We wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Młody Rolnik zadeklarowałem zakup i dzierżawę łącznie 25 hektarów ziemi. Niestety teraz przed realizacją i spisaniem umów dzierżawy wycofał się jeden z wydzierżawiających, który miał mi wydzierżawić 10 hektarów. Nie mogę znaleźć już chętnych do sprzedaży bądź dzierżawy ziemi. Jak to wygląda ze strony agencji? Jestem z woj. wielkopolskiego. Minimum posiadanej ziemi to bodajże 13,46 ha, więc jeszcze się łapię. Ale czy Agencja nie cofnie mojego miejsca na białą listę? Miałem prowadzić tylko produkcję roślinną. Co jeśli zadeklaruję hodowlę aby spełnić wielkość ekonomiczną?

 

 

Odpowiedź:

Sytuacja jest skomplikowana i być może niekorzystna dla wnioskodawcy.

Postępowanie jest następujące.

Trzeba wystąpić z prośbą o zmianę założeń do Planu Rozwoju Gospodarstwa, podać i rozpisać „nową” aktualną, planowaną do przejęcia powierzchnię. Oczywiście to niesie ze sobą konsekwencje do uzupełnienia i poprawienia wniosku o pomoc, ESU, itp.

ARiMR – po złożeniu prośby ponownie zweryfikuje wniosek na podstawie punktacji obowiązującej w tym naborze. Jeśli wniosek znajdzie się poza limitem przyjętym do dofinansowania to wnioskodawca nie uzyska takiej zgody i wniosek będzie rozpatrzony odmownie.

Co do wprowadzenia do gospodarstwa hodowli zwierząt – sytuacja podobna. Prośba do ARiMR o zmianę założeń PRG.

I. Gradka CDR O/Radom