cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry.

Chciałbym się dowiedzieć czy osoba, która ukończyła studia na kierunku rolnictwo oraz która od 3 lat prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem może ubiegać się o przejęcie gospodarstwa swojego ojca (otrzymanie renty strukturalnej?

Z wyrazami szacunku J.W.

 

 

Odpowiedź:

Nie ma możliwości zostać beneficjentem działania „renty strukturalne”.

Po prostu w „nowym PROW 2014-2020” nie ma takiego działania. Więc odpowiedź jest negatywna.

Oczywiście gospodarstwo rolne można przejąć a rodzic może korzystać ze wsparcia krajowego tj. emerytury rolniczej, także wcześniejszej.

Link do strony KRUS.

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/

I. Gradka CDR O/Radom