cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

witam
nie dostarczyłem dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, nie mniejszej niż średnia krajowa w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji,. Moje pytanie jakie to dokumenty czy akty notarialne na początku kiedy to składałem wniosek o płatność na MR kiedy w momencie składania miałem 12 ha i w roku kolejnym kiedy powiększyłem pow. gospodarstwa o kolejne 12 ha i również dowoziłem akty notarialne, jaki to dokument trzeba było przedstawić szanownej agencji?

Druga sprawa to ubezpieczenie w KRUS, gdzie na decyzji mam napisane iż musze być ubezpieczony jako rolnik i musze dostarczyć zaświadczenie w ciągu 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy wniosek składałem 2010.12.28 pieniądze na koncie 2011.02.06. a 2011.10.20 przyszło pismo po przeczytaniu pomyślałem, że mnie nie obowiązuje ponieważ nie składałem wniosku w 2011r teraz okazuje się że muszę zwracać pieniądze czy to będzie aż 15 % czy może 100% plus odsetki nie da się jakoś zapobiec temu proszę o pomoc. W  załączniku skan pisma.

 

Odpowiedź:

Sprawa druga.

Co do ubezpieczenia w KRUS i obowiązku dostarczenia Zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu z mocy ustawy i w pełnym zakresie, pismo na które się Pan powołuje mówi wyraźnie, że takie zaświadczenie musi być dostarczone i że skrócono wnioskodawcom zobowiązanie ubezpieczenia z 3 lat do 1 roku. Sytuacja jest jednoznaczna – nieprzedstawienie tego dokumentu po upływie tego okresu i dodatkowo 60 dniach – sankcja 100% przyznanej premii.

Sprawa pierwsza.

Nie znam zapisów w „Decyzji o przyznaniu premii”, itd. Dlatego nie odpowiem Panu jednoznacznie.

Obowiązkiem beneficjenta jest przedstawienie w OR ARiMR spełnienia tego kryterium w ciągu 3 lat jeśli nie spełniono tego warunku we wniosku o płatność – wydawana jest decyzja warunkowa i nasze zobowiązania tam zapisane należy wypełnić.!

I. Gradka CDR O/Radom