cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

czy w programie "młody rolnik 2015" (nabór ma być prawdopodobnie w lipcu), będzie możliwość posiadania ziemi w dzierżawie. Czy tylko WŁASNOŚĆ??

 

Odpowiedź:

Zapisy „nowego” PROW 2014-2020 mówią o tym że:

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

· ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;

· przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST”.;

Czyli dzierżawy od osób/podmiotów „innych” w tym prywatne mogą stanowić do 30% powierzchni urządzanego gospodarstwa.

I. Gradka CDR O/Radom