cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

proszę o odpowiedź czy osoba, która spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu (m in. wiek, kwalifikacje) ale nie posiada ani nie jest właścicielem gruntów rolnych na dzień złożenia wniosku, może ubiegać się o wsparcie w najbliższym naborze? Osoba dopiero zamierza przejąć grunty po ewentualnym otrzymaniu pozytywnej decyzji ARIMR.

proszę o odpowiedź

Rolnik z podlaskiego

Odpowiedź:

NIE.

„Młody rolnik” składający wniosek o pomoc musi być w posiadaniu gospodarstwa rolnego o pow. minimum 1 ha i zacząć je urządzać. Nie ma innej możliwości jak nabycie gruntów, dzierżawa przed dniem złożenia wniosku.

I. Gradka CDR O/Radom