cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Młody rolnik 2015

Witam,

zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym wykształcenia. Chodziłem od 2014 do 2015 roku do szkoły policealnej w formie zaocznej w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem świadectwo ukończenia oraz zaświadczenie informujące o ukończeniu owej szkoły w danym zawodzie. Czy wystarczą mi te dokumenty przy ubieganiu się o przyznanie pomocy z działania Młodego Rolnika 2015 (nabór od 20 sierpnia) aby spełnić wykształcenie? Innym pytaniem jest jak mam udowodnić staż pracy w rolnictwie? Nie byłem ubezpieczony jako domownik w KRUS ponieważ cały czas się uczyłem (byłem ubezpieczony w szkole/uczelni), ale cały czas pracowałem w gospodarstwie jako pomocnik dla taty. Jak taki staż zatwierdzić formalnie?

Województwo lubelskie

Pozdrawiam

 

Odpowiedź:

5. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest:

1) …… ,

2) w zawodzie wymienionym w ust. 2. (technik turystyki wiejskiej):

a) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

b) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, odpowiednio:

– technik turystyki wiejskiej – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i świadectwo potwierdzające kwalifikację T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Co do stażu pracy (do kwalifikacji zawodowych):

4. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik………………. ..

I. Gradka CDR O/Radom