cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam serdecznie,

Czy gospodarka leśna również kwalifikuje się do konkursu o dofinansowanie młodych rolników? Czy może o dofinansowanie ubiegać się hodowcy i osoby zajmujące się uprawą pól?

Pozdrawiam,

Mirosław

POMORSKIE

Odpowiedź:

 

NIE!

Rozporządzenie MRiRW ………..:

……. „2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo- -fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwanej dalej „działalnością rolniczą”…………….. .

I. Gradka CDR O/Radom