cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Młody Rolnik 2015

Witam mam pytanie dotyczące przekazania gospodarstwa w całości na rzecz młodego rolnika w celu uzyskania punktów (3pkt). Przekazujący posiada działkę gruntu rolnego oraz udział wynoszący 1/2 części (0,56ha) w samoistnym posiadaniu wspólnie z osobami trzecimi nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu (grunt pod wodą) o obszarze 19,38 ha a ustawa głosi:

4. Gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie może stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej i wspólnot gruntowych.

Pytania

1. czy nie jest to przeszkoda do przekazania gospodarstwa w całości?

2. czy nie wykluczy to dofinansowania ?

 

Odpowiedź:

Ad. 1 – jest to przeszkoda

Ad 2 – spowoduje wykluczenie z ubiegania się o przyznanie pomocy lub sankcje (po przejęciu współwłasności).

I. Gradka CDR O/Radom