cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam.

Miesiąc temu kupiłam siedlisko/gospodarstwo rolne ok. 4,5 ha, wpisałam się też na listę przedsiębiorców, gdyż chciałabym, aby nabyta ziemia nie leżała, jak do tej pory, odłogiem.

Czy ja mogę liczyć na jakieś dofinansowania konieczne mi na rozruszanie przyszłego gospodarstwa?

Chętnie zapisałabym się na szkolenia dot. prowadzenia gospodarstwa, zarządzania lasem itp.

Konieczne mi będą też narzędzia rolnicze oraz fundusze na nasiona, nawozy, sadzonki, szklarnie itp.

Wiem że jest coś takiego jak dofinansowanie dla młodych rolników. Według posiadanych przeze mnie informacji jedyny warunek, który mnie dyskwalifikuje to zbyt mała ilość posiadanych gruntów. Wiem, że mogę złożyć deklaracje, że w przeciągu 3 lat nabędę wymaganą ilość ziemi, ale ja takiej deklaracji złożyć nie mogę, bo nie mam pieniędzy na kolejne hektary.

Będę wdzięczna za odpowiedź oraz celne wskazówki i podpowiedzi.

Pozdrawiam

Wioletta

 

Odpowiedź:

Może Pani korzystać z różnej formy wsparcia jak: kredyty preferencyjne, dotacje czy premie na rozwój gospodarstwa i działalności rolniczej. Pomocy nie można łączyć!

Na tym forum nie jestem w stanie zapisać wielu rzeczy dość istotnych z punktu widzenia kryteriów dostępu do działań wspierających rolnictwo.

W związku z powyższym celowym będzie kontakt z doradcami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego w tym zakresie, także jeśli chodzi o szkolenia.

Jeśli chodzi o ”młodego rolnika” i Pani wątpliwości co do powiększenia gospodarstwa to należy to sprawdzić na dwa sposoby. Po pierwsze co do wymogu to gospodarstwo musi stanowić średnią wojewódzką lub średnią krajową (nie wiem w jakim województwie ma Pani grunty? a to ważne!). Ponadto grunty rolne można także dzierżawić!!!!. Grunty można zakupić (kredyt komercyjny) i następnie rozliczyć za premię „młodego rolnika” lub może uzyskać kredyt preferencyjny na ich zakup (3%)?. Sytuacja do doprecyzowania z doradcą.

I. Gradka CDR O/Radom