cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Chciałabym złożyć wniosek na młodego rolnika w obecnym naborze, natomiast mam wątpliwość czy aby mój wniosek będzie przyjęty.

Po nagłej śmierci mojego Taty 23.04.2012r. powstał akt dziedziczenia na całe moje rodzeństwo oraz Mamę. Dokładnie miesiąc później (23.05.2012r.) powstał akt notarialny, w którym całe gospodarstwo zostało przekazane bratu.

W maju tego roku brat przepisał to gospodarstwo na mnie.

Wiem że w PROW 2007-2013 osoby który nabyły gospodarstwo w drodze spadku powyżej 1 ha i które zbyły się go w czasie 12 miesięcy mogły później składać wniosek. Natomiast nie jestem pewna czy w tym PROW-ie tak jest i czy jest taka możliwość?

Bardzo proszę o pomoc

Małgorzata

 

Odpowiedź:

Rozporządzenie MRiRW ……. :

….”§ 4. 1. Uznaje się, że osoba fizyczna rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, jeżeli stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

2. Jeżeli urządzanie gospodarstwa:

1) rozpoczyna osoba niepełnoletnia - okres 12 miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jest liczony od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości;

2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia - okres 12 miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jest liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że dziedziczy osoba niepełnoletnia – wówczas okres ten jest liczony od dnia uzyskania przez nią pełnoletniości….”.

Owszem – ma Pani rację. W „nowym PROW 2014-2020” i w działaniu „MR” – nie ma takiej możliwości (możliwości zbycia odziedziczonego gospodarstwa w ciągu 12 mies. ….).

I. Gradka CDR O/Radom