cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam, pytanie dotyczy działania "Premie dla młodych rolników" i punktów za zobowiązanie do uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego. Czy spełnieniem tego warunku będzie zaciągnięcie zobowiązania w ramach działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020? Czy zobowiązanie to musi być realizowane na terenie całego gospodarstwa czy wystarczy na części?

Pozdrawiam Ania

 

Odpowiedź:

„..Rolnik podejmuje zobowiązanie: Uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych…”– biznesplan.

Czyli gospodarstwo ma być gospodarstwem ekologicznym (produkcja w systemie ekologicznym).

Nie ma obowiązku by całe gospodarstwo uczestniczyło w programie ekologicznym tj. 8.2.11 M11 - Rolnictwo ekologiczne.

Także podjęte zobowiązanie będzie się wiązało z wykazaniem po realizacji biznesplanu i następnie kontynuowaniu uczestniczenia w systemie (certyfikat). Na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ARiMR – stanowisko jest takie, że nie musi to być całe gospodarstwo przestawione na ekologię. Oczywiście w takich wypadkach zawsze będzie to analiza pod kątem indywidualnego podejścia w tej kwestii.

I. Gradka CDR O/Radom