cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

1. Czy premię z PROW 2014-2020 młody rolnik będzie mógł przeznaczyć na hodowlę ślimaka afrykańskiego??

2. Hodowla ślimaka afrykańskiego to działalność rolnicza czy działy specjalne produkcji rolnej???

Pozdrawiam

Rolniczka z Opolszczyzny

 

 

Odpowiedź:

Ad. 1.

Dobre pytanie! Wychodzi na to, że (chyba!?w nowym PROW 2014-2020) można!.

Zapis w Rozporządzeniu w sprawie „Premii” mówi o nie wspieraniu niżej wymienionych działalności:

….. „c) że pomoc nie zostanie przeznaczona na działalność w zakresie:

– chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,

– prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

– prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych,

- hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych; ….. „.

Wiec ślimaki nie są wykluczone – a nawet występują w biznesplanie jako pozostałe produkcje/hodowle.!

Także ta działalność występuje w wykazie działalności do wyliczenia SO 2010, czyli wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ad. 2.

Myślę, że odpowiedź zawarta w artykule pod niżej podanym linkiem (interpretacja podatkowa) wyjaśni tą kwestię.

Nie jest to dział specjalny!

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/93-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych/94-przedmiot-i-podmiot-opodatkowania/122-wylaczenia-przedmiotowe/167403-dzialalnosc-rolnicza-dzialy-specjalne-produkcji-rolnej-hodowla.html

I. Gradka CDR O/Radom