cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Czy w ramach premii dla młodego rolnika będzie można wykorzystać dofinansowanie na rozpoczęcie hodowli ślimaka afrykańskiego – modernizacja lub budowa budynku wraz z wyposażeniem??? Ewentualnie zwierzęta (ślimaki na start)??

Anita, opolskie

 

Odpowiedź:

Z posiadanej mojej wiedzy i dotychczasowych informacji ogólnie dostępnych - wychodzi na to, że można!.

Zapis w Rozporządzeniu w sprawie „Premii” mówi o nie wspieraniu niżej wymienionych działalności:

….. „c) że pomoc nie zostanie przeznaczona na działalność w zakresie:

– chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,

– prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

– prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych,

- hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych; ….. „.

Wiec ślimaki nie są wykluczone – a nawet występują w biznesplanie jako pozostałe produkcje/hodowle.!

Także ta działalność występuje w wykazie działalności do wyliczenia SO 2010, czyli wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

I. Gradka CDR O/Radom