cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Otrzymałem wsparcie z działania " Ułatwienie młodym rolnikom".  Premia zostanie przeznaczona na zakup ziemi. Czy operacja musi być przeprowadzona  w formie  bezgotówkowej, czy ARiMR   uzna Akt Notarialny w którym będzie  kwota do zapłaty. Osoba od której dokonuje zakupu nie posiada założonego konta w banku.

Pozdrawiam

Piotr v

 

Odpowiedź:

W broszurze pt. Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach działania PROW 2007-2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zapisano:

„Dokumentami potwierdzającymi dokonanie operacji gospodarczej są:

…akt notarialny wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku

w związku z zawarciem umowy np. dowód wpłaty, wyciąg z rachunku bankowego,

polecenie przelewu….”.

Generalnie chodzi o to, żeby udokumentować, że koszt został poniesiony i dokonano zapłaty. Można gotówkowo i bezgotówkowo. Proszę to (ewentualnie) skonsultować indywidualnie w OR ARiMR.

Adres internetowy, gdzie ta broszura się znajduje podaję niżej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/informacje-dla-beneficjentow/wymagania-dotyczace-dowodow-potwierdzajacych-poniesienie-wydatkow-w-ramach-dzialania-ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom-prow-2007-2013.html

I.Gradka CDR O/Radom