cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam!
Jestem beneficjentem programu Ułatwienie startu młodym rolnikom z roku 2014 (ostatnie działanie MR z programu PROW 2007-2013) wg którego muszę podlegać ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy.
1.Czy po upływie tego okresu ubezpieczenia będę mógł podjąć pracę w stosunku umowa o pracę i przejść na ZUS, oraz jednocześnie samodzielnie prowadzić dalej gospodarstwo rolne w celu spełnienia reszty koniecznych wymogów takich jak uzyskanie kwalifikacji, samodzielne prowadzenie gosp. Rolnego, wydanie minimum 70% kwoty na realizację biznesplanu itd.? Czy zmiana rodzaju ubezpieczenia będzie w jakiś sposób z tym kolidowała?
2.Czy po upływie tych 12 miesięcy możliwe jest założenie działalności pozarolniczej?
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź

.Odpowiedź:
Ad. 1 i 2.
Zobowiązania jakie Pan/Pani musi wypełnić zapisano w wydanej Decyzji ARiMR.  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy 12 miesięcy – od dnia wypłaty pomocy i musi być spełniony (stosowne zaświadczenie w tym zakresie z KRUS!).
Po tym okresie – nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS – jeśli podlegamy  ubezpieczeniu ZUS np. z tytułu umowy o pracę.
Także możemy prowadzić działalność pozarolniczą.
I.    Gradka CDR O/Radom