cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Rozliczenie beneficjenta Młody rolnik
W związku z bardzo dużym spadkiem cen mleka- przy robieniu biznes planu na młodego rolnika cena 1,50zł  . Po okresie dwóch lat od otrzymania cena 90 gr . Jeżeli spadnie np do 60 gr za litr. jak beneficjent ma się rozliczyć z  nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie?
Drugie moje pytanie brzmi . Jeżeli hoduje 25 krów dojnych czy mogę zamienić np 10 sztuk krowami mięsnymi bez powiadamiania arimr.?: jeżeli podane w biznes planie było 25 krów dojnych czy przez okres pięciu lat musze dokładnie tyle hodować ?  jeżeli będę hodować np 20 poniosę jakieś sankcje ..
Ostatnie moje pytanie brzmi; Jeżeli produkcja mleka będzie całkowicie nie opłacalna czy mam prawo do rezygnacji z tej że produkcji bez żadnych sankcji? Jakie jest podejście ARiMR do spadku cen i opłacalności hodowli?
Z góry dziękuję za odpowiedź .
- woj. podlaskie
Odp. Sytuacja przedstawiona wyżej jest złożona. To znaczy, że nie udzielę informacji pełnych i ostatecznych jak by sobie życzył pytający. Oczywiście jeśli się decydujemy korzystać z pomocy UE to przyjmujemy też zobowiązania, które to musimy wypełniać i realizować.
Co do wielkości ekonomicznej to dotyczy to spełnienia minimum 4 ESU i niemniej niż planowane we wniosku. Nie liczymy tu nadwyżki bezpośredniej! Więc uzyskiwane ceny za produkty nie mają tu znaczenia.
Co do pozostałych kwestii jak, zmiana stanu zwierząt, czy nawet profilu produkcji – oczywiście są sytuacje różne i każdorazowo to ARiMR decyduje na wniosek beneficjenta czy są one możliwe w przyjętym i planowanym do realizacji zakresie i  czy wrazi na nie zgodę?
I. Gradka CDR O/Radom