cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Skończyłam liceum ogólnokształcące i chce przejąć gospodarstwo rolne od rodziców oraz skorzystać z premii dla młodych rolników w trwającym naborze 2016. Czy uzupełnienie wykształcenia poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego R.3 wystarczy aby spełnić wygania dot. kwalifikacji rolniczych.
województwo wielkopolskie
Odp.
Nie udzielę pani jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie podała Pani pełnej nazwy kursu R.3. Natomiast jest mało miejsca bym przepisał cały załącznik do tego rozporządzenia tj. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Szczegóły przekazuję niżej na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r. Dziennik Ustaw – Poz. 982. Link do tego rozporządzenia:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/982
I. Gradka CDR O/Radom