cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, po jakim czasie można sprzedać sprzęt zakupiony z działania ułatwienie startu młodym rolnikom.
Pozdrawiam

Odp.
Beneficjent powinien zachować ciążące na nim zobowiązania w związku z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat, licząc od dnia wypłaty pomocy.
I. Gradka CDR O/Radom