cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam
- W roku 2012 dostałem premie na młodego rolnika. teraz agencja twierdzi że nie prowadzę samodzielnie gospodarstwa ponieważ na jedną z działek które dzierżawię wniosek składał właściciel. Jeżeli posiadał bym aneks do umowy dzierżawy że dopłaty będą brane przez właściciela jako czynsz dzierżawny.
- Czy agencja nadal będzie twierdzić że nie prowadzę samodzielnie gospodarstwa?
- Jak rozwiązać taki problem żeby nie zwracać premii?
pozdrawiam Patryk

iOdpowiedź:
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
„…..§ 4. 1. Przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem.
2. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa…….”.
- warunek ten przez wszystkich wnioskodawców powinien być spełniony w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy i powinien być zachowany do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
- Jeśli chodzi o dopłaty obszarowe? Młody rolnik z ww programu nie ma obowiązku występowania z wnioskikem o dopłaty – to raz. Dwa – według ARiMR ten kto składa (występuje o dopłaty) wniosek ten jest użytkownikiem danego gruntu i korzysta z dopłat. Czyli ARiMR ma tu rację.
- Jak to rozwiązać? Oczywiście sytuacja jest złożona i trudna – zawsze jest jakieś wyjście. Natomaist na tym forum nie jestem w stanie tegu Panu napisać. Z różnych powodów nawet takie jak: nie wiem od kiedy taka sytuacja istnieje? Może trzeba by zrobić zmianę do PRG?, wycofać działki z płatności i zwrócić dotację przez poprzedniego składajacego? Nie wiem?Jest tu dużo niewiadomych. Innymi słowy – najlepiej by sprawę pomógł Panu wyjaśnić prawnik.
I. Gradka CDR O/Radom