cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Otrzymałem premię dla MR, gdzie duży udział stanowią grunty dzierżawione. Po ich utracie moje gospodarstwo będzie nadal większe niż średnia krajowa. Jednak spadnie wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku docelowym (2020) w stosunku do roku bazowego (2014) . Jeżeli w 2019 roku wydzierżawię plantację wierzby energetycznej na biomasę (zagajniki o krótkiej rotacji) to nastąpi wzrost  nadwyżki. Jednak w tabeli PRG dla MR nie ma wartości sgm dla 1 ha tej uprawy.

Czy mogę liczyć na podanie tej wartości?

czy taka umowa dzierżawy musi być z data pewną ?

na jaki okres powinna być zawarta by arimr ją honorowało?

Odp.
Wartość SGM.
Poniżej podaję link do strony z plikiem: Instrukcja wypełniania Tabeli nadwyżek bezpośrednich z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie SGM 2004 (Formularz WEG-2/144).
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/2014/D/Instrukcja_wypelniania_Tabeli_nadwyzek_bezposrednich_SGM_2004.pdf

Dzierżawa.
Rozporządzenie: …..”3) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 4)12) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta: a) w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną, b) na okres co najmniej 10 lat”…….
I. Gradka CDR O/Radom