cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Czy jeśli dostałem premie młodego rolnika pół roku temu, czy mogę dostać stypendium stażowe i to nic nie będzie kolidowało?
Odpowiedź:
Sytuacja jest dość specyficzna i jednak wg mnie niekorzystna. Oczywiście najlepiej to zweryfikować w instytucji w której będzie się odbywał staż i w KRUSie na podstawie tego co podaję w linkach do stron w internecie.
Zobowiązania jakie Beneficjent musi wypełnić zapisano m.in. w wydanej Decyzji.  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy 12 miesięcy – licząc od dnia otrzymania premii.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy możemy pracować na umowę zlecenia jednocześnie nie zarabiając więcej niż połowę najniższego wynagrodzenia - miesięcznie.
Po tym okresie – nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS – jeśli podlegamy  ubezpieczeniu np. ZUS z tytułu umowy o pracę.

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-osob-wykonujacych-umowy-agencyjne-umowy-zlecenia-lub-inne-umowy-o-swiadczenie-uslug/

http://www.cdr.gov.pl/prawo-rolne/1601-rolnik-ubezpieczony-w-krus-moze-dorabiac-na-podstawie-umowy-zlecenia
Myślę, że dwa wymienione powyżej linki z podaniem adresów internetowych z informacjami w tym zakresie pozwolą znaleźć właściwą odpowiedź.

I. Gradka CDR O/Radom