cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam
W roku 2011 otrzymałem premię Młodego Rolnika. W biznesplanie miałem zapisany zakup ziemi ok. 4 ha i dokonałem tego zakupu. Mam problem odnośnie  struktury produkcji ponieważ w biznesplanie  miałem wpisane sady owocowe niestety nałożone Rosyjskie embargo pokrzyżowało plany i byłem zmuszony uprawiać inne uprawy. Moja struktura produkcji znacząco różni się od tej wpisanej w biznes planie. Teraz mamy 5 rok gospodarowania  i czy mogę jeszcze teraz wystąpić do ARMiMR o zmianę biznes planu ?
Pozdrawiam

Odp.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm.) beneficjent premii dla młodego rolnika zobowiązany jest m.in. prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną w biznesplanie strukturą produkcji do upływu 5 lat od wypłaty pomocy. Dopuszczalne, bez zgody Agencji, są zmiany w strukturze produkcji nie przekraczające 30 punktów procentowych. Jeżeli beneficjent premii dla młodego rolnika zmienia strukturę produkcji powyżej tej granicy zobowiązany jest wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznesplanu.
Poniżej linki do strony ARiMR, które pomogą określić charakter zmian w strukturze produkcji. Beneficjent ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany struktury produkcji (pow. 30%), oraz zmiany inne wynikające z realizacji przyjętego biznespalnu. Ma to też b.duże znaczenie także przy wyliczaniu ESU!
Najlepiej skontaktować się z doradcą rolniczym by szczegółowo zanalizować sytuację w tym zakresie.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/2014/C/MR_zgodnosc_struktury_produkcji_poprawiony.pdf
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-z-dzialania-ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom/ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom-nabor-w-2011-r.html
I. Gradka CDR O/Radom