cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Województwo Lubelskie.
Witam. Moje pytanie dotyczy premii dla Młodego Rolnika. Czy jeśli złożyłem w 2014r wniosek o przyznanie owej pomocy w ramach PROW 2007-2013 i dostalem decyzje najpierw negatywną, a później po przesunięciu środków (jesień 2015r) pozytywną, lecz nie podjąłem premii oraz nie przejąłem gospodarstwa, mogę złożyć wniosek na ten sam projekt w ramach PROW 2014-2020? Czy dyskwalifikuje mnie zasada o niezłożeniu wniosków o pomoc przed rozpoczęciem urządzania gospodarstwa?

Odp. Informacja opracowana na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2016 r. poz. 345
„…… 2)    przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
a)   nie wystąpiła o:
–  pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą  w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, chyba że wystąpiła o pomoc w ramach działania:
– „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie  decyzji  o przyznaniu  pomocy  w przypadku,  o którym  mowa  w § 17  ust. 2 i 3 rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia  17 października  2007 r. w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w ramach działania  „Ułatwianie  startu  młodym  rolnikom”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007–2013 (Dz. U.  z 2014 r. poz. 201  i 501  oraz  z 2015 r.  poz. 895),  albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4 tego rozporządzenia……”…….. .
Czyli – jeśli pomocy nie przyznano, jeśli decyzja wygasła lub uchylono decyzję – TAK.
Można się ubiegać o wsparcie w ramach 2014-2020. Oczywiście w nowym działaniu jednym z warunków jest posiadanie i urządzanie gospodarstwa o pow. co najmniej 1 ha i nie dłużej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku.
I. Gradka CDR O/Radom