cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Odnośnie gospodarstwa

Od wielu lat prowadzę gospodarstwo rolne odziedziczone po ojcu, jego wielkość to 16,7 ha ziemi ornej przeliczanej do dopłat bezpośrednich. Gospodarstwo znajduje się w woj. łódzkim. 5 lat temu skorzystałem z programu ''Modernizacji gospodarstw rolnych'' i zakupiłem kilka maszyn. Płacę KRUS i gospodarstwo to nie jest działalnością gospodarczą. Mam kilka pytań:

1) W tym roku na jesień wsadziłem 3ha jagody kamczackiej na jednym z pól, czy za te 3 ha dostanę dopłatę bezpośrednią bez żadnych przeszkód?

2) Czy mogę liczyć na jakieś dofinansowania na zakup maszyn i nawodnienia dla uprawy tej jagody?

3) Jak wyliczyć wartość ESU dla uprawy tej jagody jeśli być chciał skorzystać z jakiejś formy dofinansowania?

4) Rozważam też przepisanie części ziemi na mojego młodszego brata (taka była kiedyś ustna umowa między nami), który teoretycznie nie jest rolnikiem, ale całe życie pozostaje w gospodarstwie rolnym i pomaga mi w uprawie ziemi (jest zatrudniony w firmie stolarskiej i płaci ZUS ).Czy istnieją jakieś przeciwskazania żebym ja brał dofinansowania do swojej części ziemi a on skorzystał z programu Młody Rolnik do ziemi którą mi odpiszę?

5) Jakie warunki musi spełnić mój brat żeby skorzystał z Programu Młody Rolnik? Dodam, że jest on tylko przyuczony do zawodu stolarza. Ma on tylko wykształcenie podstawowe. 

Czy musiałby on iść do szkoły rolniczej?

 

Odpowiedź:

Ad. 1 - Tak

Ad. 2 - Tak – kredyt preferencyjny. Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym. Oprocentowanie 3% w skali roku. Kredyt maksymalnie 70-80% wartości przedsięwzięcia. Istnieje także możliwość skorzystania Z „MODERNIZACJI GOSPODASRTW ROLNYCH” nowego PROW 2014-2020.

Ad. 3 - ESU – już nie funkcjonuje. Zmieniona została na SO 2010 (standardowa Produkcja).

Jest nowy wykaz działalności w gospodarstwie. Szczegóły w rozporządzeniu na przykład dla młodego rolnika z PROW 2014-2020

Ad. 4 - Jeśli okres 5 letniego zobowiązania z tytułu dotacji w ramach PROW 2007-2013 z działania Modernizacja gospodarstw rolnych” minął?! To tak.

Ad. 5 - Warunków jest sporo np.:

- pow. użytków rolnych co najmniej 7,72 ha u.r. , im więcej tym lepiej,

- kwalifikacje rolnicze – uzupełnienie ich w ciągu 3 lat, na pewno ukończenie szkoły rolniczej lub odpowiedniego kursu,

- zdobycie co najmniej 12 pkt rankingowych,

- nie ukończony 40 rok życia,

- obowiązek przejścia na ubezpieczenie KRUS na okres 12 miesięcy.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom