cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Dotyczy premii młodego rolnika 2018 - SO

W tym roku 2018 mam zamiar ubiegać się o premię młody rolnik, w jaki sposób w biznes planie należy określić liczbę średnioroczny stan trzody chlewnej, w moim przypadku w 2017 roku podczas gdy tata prowadził hodowlę sprzedał 200 tuczników z czego 190 prosiąt było z "własnej produkcji", podobną produkcję planuje utrzymać. Co się stanie jeśli ASF zawita do województwa łódzkiego, będzie konieczność likwidacji produkcji? Jeśli dobrze rozumiem to z samych tuczników wartość gospodarstwa wynosi 78410 euro (200 * 392,05 euro) przyjmijmy że byłaby to kwota w okresie wejściowym, czyli jeśli okoliczności zmusiłby do zaprzestania produkcji zwierzęcej, można by dokonać zmiany biznes planie i z samych upraw uzyskać ten 10 % wzrost? Pieniądze z premii planuje przeznaczyć na zakup ziemi.

Mateusz  

 

Odpowiedź:

Stan zwierząt dotyczy roku w którym składany jest wniosek  (rozporządzenie i instrukcja do biznesplanu).

„Dla okresu wyjściowego należy wpisać:

dane dotyczące obrotu zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.”.

Czyli początek roku tj. 01.01.2018 (stan faktyczny) i koniec roku tj. 31.12.2018 (stan planowany). Innymi słowy w biznesplanie należy sporządzić obrót stada dla roku wyjściowego tj. 2018 i dla roku docelowego. Rok docelowy to rok w którym osiągniemy m.in. zakładany poziom wielkości ekonomicznej wyrażonej w „SO 2010” czyli nie później niż 3 lata od dokonania przez ARiMR płatności I raty premii.

Obliczenia obejmują m.in. stan początkowy + przychody – rozchody + stan końcowy.

Po wprowadzeniu tych danych nastąpi wyliczenie stanu średniorocznego i dopiero stan średnioroczny określi nam wielkość ekonomiczną z produkcji trzody chlewnej w danym roku. Nie znając tych wartości nie jestem w stanie tego Panu przedstawić i obliczyć.

W każdym razie nie jest to wartość którą Pan podał (za duża wartość, 200 sztuk sprzedanych to nie znaczy że 200 sztuk stanu średniorocznego!).

Co do ryzyka produkcji i m.in. ASF, to oczywiście zawsze występuje, natomiast takie sytuacje są rozpatrywane zawsze indywidualnie włącznie z zastosowaniem tzw. siły wyższej i zdjęcia zobowiązania z wnioskodawcy.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom