cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Młody rolnik

Rodzice posiadają gospodarstwo o wielkości 4.5 hektara. Jestem z województwa małopolskiego średnia wynosi 3.95 hektara. Czy przy przepisaniu mi całego gospodarstwa czyli (4,5h) muszę zwiększyć ilość gruntów do średniej wojewódzkiej czyli ok .10h? Proszę o odpowiedź.

 

Odpowiedź:

Średnia dla woj. małopolskiego analizowana w naborze „Premia dla młodych rolników” w 2018 roku wynosi 4,04 ha użytków rolnych. I tyle co najmniej musi posiadać tworzone gospodarstwo (nie musi to być średnia krajowa!).

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2017 roku
(w hektarach)

Województwo małopolskie

4,04

 

Osobną sprawą jest uzyskanie w gospodarstwie wielkości ekonomicznej „SO” 2010 na poziomie minimum 13 tys. EURO i zaplanowany jej wzrost o 10% w roku docelowym!

Czy ta powierzchnia i produkcja w gospodarstwie jest wystarczająca? Doradcy rolniczy pomogą Panu/i rozwiać te wątpliwości.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom