cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy pracownik agencji miał racje?

Została mi przyznana dotacja z programu  "Ułatwianie startu młodym rolnikom, z programu PROW 2007-2014r". W biznes planie zaznaczyłem, iż otrzymane pieniądze chcę przeznaczyć na zakup ciągnika. Mam 15 ha pola. Chciałem zamienić ciągnik na opryskiwacz 1500 l i rozsiewacz nawozu

1 200 l, ale pracownik w agencji powiedział mi żeby nie składać wniosku o zmianę bo mam za mało pola pod te maszyny. Proszę o odpowiedź.

 

Odpowiedź:

Niestety – nie wiem.

Biznesplan i założenia planowane do realizacji oczywiście można zmieniać w sytuacjach do tego wymagających i związanych z rozwojem tego gospodarstwa, oczywiście zmiana musi być wiarygodna i dobrze umotywowana by ARiMR wyraziła zgodę na zmianę PRG.  

Jest to zawsze sprawa indywidulana i takie jest też podejście oceniającego zmiany.

Ja niestety nie mam danych o gospodarstwie jak np. uprawy, czy jest w gospodarstwie ciągnik?, jakiej mocy?, jakiej mocy był planowany do zakupu?, liczba działek w gospodarstwie i odległości od ośrodka gospodarstwa, itd., itp.

Pracownik na pewno korzystał z publikacji dostępnej na stronie ARiMR, która jednak dotyczy działania „Modernizacja……. „!!!!!!!!

Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013) - Warszawa 2008 wydanie II poprawione:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/185/Zas_dob_masz_rol_300309.pdf

 

Jakkolwiek pojemności planowanego do zakupu sprzętu są duże i dostosowane jednak do większych powierzchni tj. 40 – 60 ha i pewnie to jest wykładnią ARiMR?

Może zmniejszyć pojemności opryskiwacza i rozsiewacza?

 

Ireneusz Gradka

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu